Inicjatywa Ratowania Drzew przy Alei Waszyngtona w Warszawie

home
przyczyny umierania
rezygnacja z solenia
sprawozdanie
drzewa chorują: 29.07.2007
+ sól
wiosna 2008
wiosna 2008
wycinka 31.08.2008
"rozebranie" dużej lipy stojącej bliżej ul.Międzynarodowej, 30.09.2008
wycinka lip 23 września 2009
usuwanie konaru 19.10.2010
a potem reszty pnia: 07.11.2010
pocięty pień wydaje się zdrowy, 14.02.2011
informacje prasowe
kontakt
forum
Zakład Oczyszczania Miasta
Ogród Botaniczny w Powsinie
Najprawdopodobniej po naciskach ze strony prasy Zakład Oczyszczania Miasta pozytywnie odpowiedział na naszą prośbę o rezygnacji z solenia.Następnej zimy nawierzchnia była przez członków Inicjatywy sprawdzana, na zawartość soli. Z braku urządzeń pomiarowych niektóre osoby zaoferowały posłużenie się własnym językiem. W ostateczności jednak udało się określić zawartość soli po krystalizacji zebranego na ulicy śniegu. Odpowiadała ona jak przypuściliśmy tylko soli naniesionej kołami samochodów.

Następnego roku (21.11.2007) Zakład Oczyszczania Miasta potwierdził ważność umowy o niesoleniu na następne lata. 16-tego grudnia na nawierzchni rozsypana została sól. Jak wykazały dalsze rozmowy błąd wjechania solarką na naszą ulicę popełniła firma, której zlecono solenie na Saskiej Kępie. Przedstawiciel ZOM przekonująco uzasadnił, że ta sytuacja więcej się nie powtórzy, firma nie otrzyma za tą pracę żadnej zapłaty, a w przypadku powtórki otrzyma karę.


©   evot.org, 2007,2008