Inicjatywa Ratowania Drzew przy Alei Waszyngtona w Warszawie

home
przyczyny umierania
rezygnacja z solenia
sprawozdanie
drzewa chorują: 29.07.2007
+ sól
wiosna 2008
wiosna 2008
wycinka 31.08.2008
"rozebranie" dużej lipy stojącej bliżej ul.Międzynarodowej, 30.09.2008
wycinka lip 23 września 2009
usuwanie konaru 19.10.2010
a potem reszty pnia: 07.11.2010
pocięty pień wydaje się zdrowy, 14.02.2011
informacje prasowe
kontakt
forum
Zakład Oczyszczania Miasta
Ogród Botaniczny w Powsinie
Poniższe zestawienie zawiera niepełne sprawozdanie dokumentujące wydarzenia związane z drzewami na Al.Waszyngtona.
 1. Lipy posadzone zostały wzdłuż ulicy ok. 1946 roku i urosły do 90-tych lat do pokaźnych rozmiarów.

 2. Odcinkiem od Ronda do ulicy Saskiej poprowadzona została linia autobusu 111. Drzewa na tym odcinku uległy dewastacji. Podjęto bezskuteczne próby zastąpienie umarłych drzew nowymi.

 3. Latem 2005 położony został na całej ulicy Waszyngtona nowy asfalt. Powierzchnia została lekko podniesiona. Jako mieszkańcy cieszyliśmy się z remontu.

 4. Wiosną 2006 położony został nowy chodnik.

 5. Wysychanie drzew stwierdziliśmy latem 2006 roku. Listem z 31. sierpnia 2006 skierowanym do Zarządu Dróg Miejskich zwróciliśmy uwagę brak krawężnika oraz na fatalny stan drzew po budowie chodnika.

 6. Urzędniczka Zakładu Oczyszczania Miasta odpowiedzialnego za zieleń miejską wizytowała nasze drzewa i stwierdziła ich fatalny stan.

 7. ZOM odmówił nam posadzenia trawnika, który utrzymywałby wilgoć przekładając te prace na późniejszy termin.

 8. Z zarządzenia ZOM wybudowane zostały barierki chroniące trawnik przed wjazdem samochodów.

 9. Dendrolog Ogrodu Botanicznego w Powsinie stwierdził nadmiar chloru w drzewach.

 10. Pertraktacje z ZOM o reperację trawnika nie przyniosły skutku.

 11. 12.07.2006 Dział Stołeczny Gazety Wyborczej zamieszcza pierwszy artykuł z informacją oraz zdjęciami na temat drzew przy Al.Waszyngtona.

 12. Mieszkańcy podlewają drzewa wężami ze swoich domów.

 13. 20.10 oraz 15.11.2006 pojawiają się następne artkuły w GW.

 14. ZOM zlecił wykonanie wokół drzew mis z ziemi wysypanych korą, które zbierałyby wilgoć. Nie wszystkie drzewa otrzymały misy.

 15. Listem z 12.02.2007 ZOM zapowiedział renowację trawnika oraz założenie kosztownego systemu nawadniającego.

 16. Konsultowany dendrolog polecił nam zwrócić się do Funduszu Ochrony Środowska o sfinansowanie platanów, które miałyby zastapić najbardziej wyschnięte lipy. Platany są najbardziej odporne na zanieczyszczenia miejskie.

 17. Najbardziej zagrożona wspaniała do niedawna lipa przy przystanku tramwajowym umierała z powodu zrzucania w jej otoczeniu zasolonego śniegu z przystanku. Inicjatywa rozważa ustawienie przegrody, lecz spodziewamy się braku zgody ze strony wydziału komunikacji.

 18. Pomimo rozpaczliwych prób mieszkańców intensywnego podlewania drzew przy pomocy grubych węży drzewa nie w pełni odżyły na wiosnę 2007.

 19. We wstępnych rozmowach Fundusz Ochrony Środowiska odmówił przyjęcia wniosku z powodu braku osobowości prawnej naszej Inicjatywy.

 20. Na jesień 2007 z polecenia ZOM wycięte zostało sześć najbardziej umierających drzew oraz wsadzone zostały nowe.

 21. W grudniu 2007 w wyniku błędu ekipy na ulicy rozsypana została ponownie sól.

 22. Zimą 2007/2008 z powodu zmian pogody prawie brak było śniegu.

 23. W styczniu 2008 rozsypana została wokół drzew nowa ziemia.

 24. 30-tego września 2008 wycięte zostały cztery prawie zmarłe już drzewa. Należały one do największych na ulicy. Od lata ich konary zaczynały pokrywać się białym grzybem.

  Odpowiedzialna za drzewa z ramienia ZOM pani Anna Kranz zapowiedziała, że przewidziane są pieniądze na wsadzenie czterech nowych lip na Al.Waszyngtona i platanu przy Rondzie. Potwierdziła także plan przycięcia zmarłych konarów (tzw. przycinka pielęgnacyjna) w okolicach listopada lub grudnia b.r.

  Pani Kranz nie chciała potwiedzić umowy o niesoleniu Małej Waszyngtona w zimie, ponieważ zawarł ją inny dział jej firmy i nie wchodzi to w jej kompetencje.

 25. Wyniki badań zawartości chloru 21.10.2008: drzewa wzdłuż ulicy Waszyngtona od ul.Saskiej - 0,26%, 1,25%, 0,46%, 0,98%©   evot.org, 2007,2008